Missie

Onze visie is dat jongeren van nu een steun in de rug verdienen. Onze missie is om door middel van de peer-methodiek jongeren in hun kracht te zetten.

Door hen relevante vaardigheden aan te reiken en door hen op een positieve manier met elkaar in contact te brengen, willen we hun welzijn vergroten.

Juist door samen met gemeenten en (onderwijs)instellingen op te trekken, sluiten we aan bij het goede werk dat zij doen en hebben we nog meer impact.