Afbeelding

Peer is het Engelse woord voor leeftijdsgenoot of gelijke. In de peer-methodiek spelen jongeren en jonge volwassenen een centrale rol. De peer-methodiek is relatief nieuw in Nederland maar wordt in het buitenland al langere tijd succesvol toegepast.

Participatie

Bij peer-coaching wordt een jongere gecoacht door een jonge volwassene of door een coachen leeftijdsgenoten elkaar. Bij peer-education geven jonge volwassenen workshops aan jongeren, bijvoorbeeld op scholen. Bij peer-mediation bemiddelen jongeren bij ruzies tussen leeftijdsgenoten. Bij onze vorm van participatie spelen jongeren natuurlijk ook de hoofdrol!

Eigen kracht

De peer-methodiek is zeer effectief en succesvol omdat niemand beter weet wat jongeren nodig hebben dan jongeren zelf. Een peer-coach/educator/mediator staat dicht op de doelgroep, spreekt dezelfde taal en weet hoe je een jongere kunt bereiken en betrekken. Op deze manier kun je ‘bottom up’ jongeren helpen en hun eigen kracht aanspreken.

Ervaringen van peers

Wil je weten hoe is om peer coach te zijn? Lees dan de blogs van Noor, Koen of Whitney