Life Skills

GenerationWhy staat voor empowerment. Onze missie is om jongeren de kansen en vaardigheden te geven om zichzelf te kunnen ontplooien en om zelf hun problemen op te lossen.

In onze coaching, workshops en andere activiteiten staan 'life skills' centraal - persoonlijke en sociale vaardigheden waarmee je richting geeft aan je eigen leven. In plaats van alles voor te kauwen, gaan we samen met jongeren op zoek naar hun eigen kracht en eigen inspiratie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze 'life skills' bepalend zijn voor de zelfredzaamheid van jongeren en ook voor preventie. Door jongeren zichzelf en ook elkaar te laten helpen, kunnen we hun welzijn vergroten.

Onze life skills staan ook opgetekend in het boek Skillz - vaardigheden en verhalen voor jongeren dat in november 2016 is verschenen bij SAAM Uitgeverij.