Jezelf motiveren kun je leren

Jezelf motiveren kun je leren

Middel tegen luiheid

Zo ook Gaula Dekker (16 jaar), die vorig jaar eindexamen deed. In haar derde jaar stapte ze over van havo naar vmbo, maar het vmbo was eigenlijk te makkelijk voor haar. Zonder al te veel inspanning haalde ze met gemak hoge cijfers, dus waarom nog moeite doen?… lees verder...

Voor wie doe jij het eigenlijk?

Voor wie doe jij het eigenlijk?

Een vertekend beeld

Waarom doen we dit eigenlijk? We zouden ons volgens SIRE vaker af moeten vragen of de dingen die we doen en de keuzes die we maken echt vanuit onszelf komen of dat we vooral indruk willen maken op anderen en aan hun verwachtingen willen voldoen. Post je… lees verder...

Hoe motiveer je leerlingen?

Hoe motiveer je leerlingen?

Wat willen de leerlingen?

Voorafgaand aan de workshops werd er een enquête afgenomen onder de leerlingen, waarin zij konden aangegeven wat zij per vak en per docent vonden dat er wel en niet goed ging. De enquêtes werden vervolgens vertrouwelijk door GenerationWhy verwerkt, waarna een paar GenWhy’ers samen met de… lees verder...

E.H.B.P. : Eerste hulp bij pesten

E.H.B.P. : Eerste hulp bij pesten

Verschillende manieren van pesten

Ongeveer een op de tien basisschoolleerlingen en een op de twintig middelbare scholieren wordt gepest. Dat betekent dat er bij jou in de klas misschien wel een of meerdere leerlingen zijn die gepest worden. We noemen iets pesten wanneer een pester zich zo gedraagt dat hij… lees verder...

GenerationWhy als de weg naar een betere toekomst

GenerationWhy als de weg naar een betere toekomst

Kyarash (31 jaar) kwam na de scheiding van zijn ouders samen met zijn vader op zijn 6e vanuit Iran naar Nederland. Zijn vader, die als internationaal vrachtwagenchauffeur werkte, was vanwege zijn werk nauwelijks thuis en heeft daarnaast een tijd in de gevangenis gezeten. Kyarash moest het daardoor grotendeels zonder ouderlijk… lees verder...

Meer openheid over ‘onzichtbare ziektes’ onder jongeren

Meer openheid over ‘onzichtbare ziektes’ onder jongeren

Spanning tussen moeten en willen

Jongeren staan tegenwoordig onder flinke druk: ze moeten naar school, hebben een bijbaantje, sport, een sociaal netwerk en moeten daarnaast op tijd besloten hebben wat ze met hun toekomst willen. Een hoop verantwoordelijkheden en (volwassen) keuzes die gemaakt moeten worden, terwijl we soms vergeten dat de… lees verder...

Eén duidelijk doel: cum laude slagen voor de examens

Eén duidelijk doel: cum laude slagen voor de examens

Ashley is begonnen op de havo, maar moest na vier jaar de overstap maken naar het vmbo wegens familieomstandigheden. Nadat ze vorig jaar wat betreft school naar eigen zeggen wat steken had laten vallen en veel lessen had gemist, besloot ze dit jaar weer beter haar best te willen doen.… lees verder...

Wat er schuilgaat achter de filters van Instagram

Wat er schuilgaat achter de filters van Instagram

Depressie als gevolg van sociale media

 

Sociale media worden door bijna alle jongeren gebruikt en zijn daarmee voor hen dé plek geworden waar ze relaties vormen en onderhouden, zichzelf uitdrukken, hun identiteit vormgeven en leren over de wereld om hen heen. Gezien de grote rol die sociale media spelen in… lees verder...

Even voorstellen: Jurjen Wijnstroom

Even voorstellen: Jurjen Wijnstroom

Jurjen besloot Aik naar zijn scriptie te laten kijken, aangezien Aik vanwege zijn bedrijf GenerationWhy uitermate goed bekend is met de doelgroep. Jurjens onderzoek sprak Aik zo aan dat hij hem vroeg om bij GenerationWhy te komen werken. 

“Ik ben eigenlijk meteen in het diepe gegooid door te beginnen… lees verder...

"Het was het dubbel en dwars waard."

"Het was het dubbel en dwars waard."

Na de workshops was er voor leerlingen die daar behoefte aan hadden de optie om dieper in te gaan op het aangereikte in de vorm van individuele coaching. De leerlingen die daarvoor kiezen maken vervolgens samen met een van de peercoaches van GenerationWhy planningen en stellen leerstrategieën op voor de… lees verder...

Gemotiveerd van start!

Gemotiveerd van start!

Het is dinsdagochtend elf uur en langzaam druppelt de zaal vol met enthousiaste 3-vwo-leerlingen. Voor Aik, die vandaag de interactieve motivatieworkshop geeft, is het een bijzondere gelegenheid: hij is namelijk zelf leerling op deze school geweest. Met zijn persoonlijk introductie heeft hij dan ook gelijk de aandacht van de leerlingen… lees verder...

Mindfulness voor leerlingen

Mindfulness voor leerlingen

Daniel Boen is mindfulnesstrainer en heeft vanuit zijn boeddhistische achtergrond jarenlange ervaring en een eigen dagelijkse routine met meditatie, wat hem in staat stelt om naast zijn vakkennis met name vanuit die eigen ervaring les te kunnen geven. Dit doet hij normaal gesproken aan volwassen, maar afgelopen week gaf hij… lees verder...

Online pesten

Online pesten

Online pesten is eigenlijk precies hetzelfde als offline pesten, wat betekent dat het bij zowel online als offline pesten in vele gevallen zal gaan om schelden, roddelen en buitensluiten. Bij pesten gaat het volgens Jurjen in Skillz om het opzettelijk willen kwetsen van iemand. In feite zijn er bij pesten… lees verder...

Even voorstellen #1: Koen Munk

Even voorstellen #1: Koen Munk

Dit project, waar Koen samen met een aantal andere peers aan deelnam, was het ‘Roadmap’ project. GenerationWhy deed met dit project een onderzoek naar de toegankelijkheid van Haarlemse hulpinstellingen voor jongeren met een hulpvraag.

“Dat onderzoek was echt supergaaf. Ik moest met een fictieve hulpvraag en een verborgen camera hulp… lees verder...

Burn-outs onder millennials

Burn-outs onder millennials

Verantwoordelijk voor je eigen geluk

Thijs stelt dat er eigenlijk vijf oorzaken aan te wijzen zijn voor het grote aantal burn-outs onder millennials. Ten eerste zijn millennials (de generatie geboren tussen 1980 en 2000) individualistisch opgevoed. Ze zien zichzelf veelal als de maat der dingen, het centrum van het universum… lees verder...

Even voorstellen #2: Noor Moore

Even voorstellen #2: Noor Moore

“Als peer krijg je een tweetal korte trainingen. Je leert in die trainingen met name hoe je kunt herkennen dat iemand in je sociale omgeving ergens mee zit en hoe je iemand dan zou kunnen helpen. Dat was wel interessant en bovendien goed toepasbaar.”

Vervolgens deed Noor samen met… lees verder...

Jeugdparticipatie

Jeugdparticipatie

Aafke van der Heide (26 jaar) schreef ter afronding van de master Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken (tegenwoordig: Youth Education and Society) haar scriptie over de structurele rol van jeugdparticipatie in Nederland. Ze onderzocht daarbij welke elementen uit de werkwijze van drie verschillende organisaties die zich bezighouden met jeugdparticipatie, namelijk GenerationWhy, Young Leaderslees verder...

Even voorstellen #3: Whitney Bosman

Even voorstellen #3: Whitney Bosman

Omdat Whitney meer wilde weten over de organisatie achter dit project ging ze naar een van de debatavonden die GenWhy geregeld organiseert in De Pletterij. Dat was weer totaal wat anders dan het project waaraan ze deelnam, maar volgens Whitney wederom erg leuk en gezellig. Na deze debatavond is Whitney… lees verder...

Hoe motiveer ik mijn leerlingen?

Hoe motiveer ik mijn leerlingen?

Waarom is motivatie belangrijk?

"Tot en met de tweede kun je het als leerling doen op je intelligentie. Maar vanaf het eind van de tweede, in ieder geval vanaf de derde, moet je gewoon je best doen (althans de meerderheid) om een goed cijfer te halen. Je best doe je… lees verder...

Even voorstellen #4: Gaula Dekker

Even voorstellen #4: Gaula Dekker

Om het tij te keren besloot Gaula de hulp van GenerationWhy in te roepen. Samen met peercoach Jurjen ging ze aan de slag om zich voor te bereiden op de examens.

“Dat was echt top. Ik leerde onder andere hoe je zo effectief mogelijk kunt leren, maar vooral ook… lees verder...