voor jongeren

en de organisaties die met hen te maken hebben

Afbeelding

Hoe motiveer je leerlingen?

Wij helpen leerlingen meer grip te krijgen op hun schoolprestaties. Door hen te leren zichzelf te motiveren, door samen concrete (leer)doelen te stellen, door hen te leren plannen en door studie- en toetsvaardigheden aan te reiken.

Meer weten? Bekijk onze workshop Motivatie en planning voor middelbare scholieren.

Afbeelding

Vaardigheden en verhalen voor jongeren

Het boek SKILLZ geeft jongeren vaardigheden om te gaan voor wat ze willen. Met krachtige motivatie- en slimme planningsmethodieken.

Dit is niet zomaar een leerboek. De vaardigheden zijn samen met jongeren ontwikkeld en hebben als doel het leven te vergemakkelijken. Lees hier alles over Skillz en hoe je het kan bestellen. 

Afbeelding

Voor het onderwijs

Coaching, workshops en training op het terrein van:

 • Motivatie
 • Plannen
 • Studie- en toetsvaardigheden
 • Groepsdruk
 • (Cyber)pesten
 • Alcohol & drugs
 • en meer...
   

Voor middelbare scholen hebben wij ook een programma gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en afstroom.

Afbeelding

Voor gemeenten

Wij voeren sinds 2010 met veel succes preventie-programma's op lokaal niveau uit.

Wilt u als gemeente voorkomen dat jongeren en jongvolwassenen hulpverlening nodig hebben? U heeft een beperkt budget en tegelijk meer taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het welzijn van jongeren.

Daarom bent u als gemeente op zoek naar manieren om kosten-effectief te werken, samenwerking tussen lokale organisaties te versterken en concrete resultaten te boeken.

Afbeelding

Sociale business case bouwen?

Inzetten op preventie helpt jongeren voordat het te laat is en voorkomt hoge kosten voor zware hulpverlening op lange termijn. Wij rekenen het u graag voor.

Wij spreken de taal van jongeren (en van instellingen)

Weet u hoe u effectief jongeren kan bereiken? Door onze peer-methodiek staan wij midden in de leefwereld van jongeren. Hierdoor maken wij direct goed contact met hen en bouwen wij snel het vertrouwen op dat nodig is om hulp toegankelijk te maken voor jongeren.

Vroegsignalering en doorverwijzing

Door het bereiken van grote groepen jongeren en het sterke contact dat wij leggen, kunnen wij in een vroeg stadium probleemgevallen indentificeren en doorverwijzen naar de juiste hulp-instelling. Dit voorkomt dat problemen onnodig escaleren.

Regisseur

Bij al onze preventie-programma's nemen wij de lead in het leggen van verbindingen met alle instellingen. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is immers cruciaal voor het bedienen van deze doelgroep.

Afbeelding

Onze diensten

Preventie programma gemeente

Voor een gemeente, eventueel in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin ontplooien wij de volgende activiteiten:

 • Spreekuren op locatie, waar jongeren vrijblijvend (hulp)vragen kunnen stellen
 • Individuele coaching van jongeren met (beginnende) problemen
 • Workshops op voor jongeren relevante onderwerpen, zoals motivatie, keuzes maken, weerbaarheid, social media, gezondheid en seksualiteit
 • Evenementen zoals jongerendebatten en (culturele) bijeenkomsten
 • Participatie: jongeren laten meepraten en meedenken over beleid

 

Chantal van Liefland
Senior beleidsadviseur Jeugd

De kracht van GenerationWhy zit erin dat ze toegang tot een doelgroep hebben die wij als gemeente niet hebben.